WBE Lochem e.o.

Wildbeheereenheid (WBE) Lochem e.o. is een vereniging die is opgericht op 10 december 1987. Het werkgebied van de vereniging beslaat zo'n 11500 hectare in de gemeente Lochem.
Momenteel telt de vereniging zo'n 120 leden. De meeste van onze leden zijn jachthouders met een jachtakte. Oftewel, onze leden jagen. Het zijn daarnaast (tevens) boeren, grondgebruikers en terreinbeheerders.
Onze leden staan midden in de maatschappij. Ze hebben diverse (beroeps)achtergronden, maar één gemeenschappelijke passie: jacht, populatiebeheer en schadebestrijding in de breedste zin van het woord.
De positie van de WBE is verankerd in de Wet natuurbescherming.
De vereniging heeft geen winstoogmerk en wordt geleid door en voor (professionele) vrijwilligers. Zeven personen vormen het bestuur van de vereniging, en worden op hun beurt ondersteund door tal van leden en commissies. Eenieder zet zich met hart en ziel in voor de uitvoering van door de provincie opgestelde faunabeheerplannen, duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht in onze mooie gemeente


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.